VỀ VIVA NETWORK

Là hệ thống đa kênh, đa nội dung trên các nền tảng video Youtube, Facebook
và hệ thống các mạng xã hội khác.

100 CHANNEL

THUỘC
HỆ THỐNG
VIVA NETWORK

5 TRIỆU

SUBSCRIBER
TRÊN TOÀN HỆ THỐNG
VIVA NETWORK

2 TỈ VIEW

TRÊN TOÀN
HỆ THỐNG
VIVA NETWORK

5 TRIỆU VISIT

/1 THÁNG
/1 WEBSITE

30 FANPAGE

VỚI LƯỢNG
TƯƠNG TÁC CAO

20 WEBSITE

CÁC CHƯƠNG TRÌNH
TRUYỀN HÌNH

5 TRIỆU VISIT

/1 THÁNG
/1 WEBSITE

CHANNEL TRONG HỆ THỐNG

VIVASHOW
VIVA MUSIC
VIVA KIDS
SAOSTAR
Sinh Viên TV
Hương Giang Idol
Ali Hoàng Dương
Andiez Nam Trung
Ngọc Ánh
Khánh Thi & Phan Hiển
Sara Lưu
Hoài Sa
Khả Ngân