Với bề dày hoạt động 19 năm cùng với việc thực hiện rất nhiều những chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng trên Thế giới. Từ đó đã phát hiện, đào tạo và tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp cũng như nổi tiếng của rất nhiều nghệ sỹ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Có giáo trình và quy trình đào tạo huấn luyện nghệ sỹ chuyên nghiệp.

Có đầy đủ các công cụ hữu hiệu nhất hỗ trợ giúp các nghệ sỹ trở nên tỏa sáng và nổi tiếng.

Dự kiến xây dựng 02 tổ hợp biểu diễn nghệ thuật mà mỗi tổ hợp có thể chứa được 10.000 khán giả. Tổ hợp này bao gồm hệ thống trường quay và trung tâm thương mại dịch vụ du lịch.