Gia nhập cùng chúng tôi

Cát Tiên Sa đã và đang xây dựng để luôn là một tổ hợp truyền thông hàng đầu Việt Nam, giá trị của CATS được xây dựng trên nền tảng vữa chắc của sức mạnh nội lực cộng với sự hợp tác chặt chẽ của bạn bè đối tác rộng khắp. Với phương châm lao động cật lực, kỷ luật và đầy sáng tạo cùng với sự kết hợp hài hòa của những giá trị văn hóa Việt Nam truyền thống với tinh hoa văn hóa thế giới. Gia nhập cùng chúng tôi để cùng sáng tạo ra những giá trị mới.

 

Vị trí Lãnh đạo cần tuyển

 

 

Vị trí Nhân sự cần tuyển