Quản Lý Chiến Lược

Posted 3 years ago

MÔ TẢ:

 • Hiểu và định hình chiến lược và nhiệm vụ của công ty
 • Xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược và phân tích các đề xuất kinh doanh
 • Cạnh tranh nghiên cứu để xác định các mối đe dọa và cơ hội
 • Đánh giá hiệu suất hoạt động và chiến lược của công ty
 • Căn chỉnh quy trình, lập kế hoạch tài nguyên và mục tiêu bộ phận với chiến lược tổng thể
 • Cung cấp hỗ trợ và thông tin chi tiết về các thay đổi quan trọng về tổ chức (ví dụ: thay đổi trọng tâm chiến lược, sáp nhập và mua lại)
 • Tư vấn các giám đốc điều hành cấp cao trong việc ra quyết định hiệu quả
 • Xây dựng dự báo và mô hình phân tích
 • Giám sát và phân tích các xu hướng của ngành và thay đổi thị trường

YÊU CẦU:

 • Đã chứng minh trải nghiệm thực hiện kế hoạch chiến lược hoặc tương tự.
 • Hiểu về nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu
 • Kiến thức về các hoạt động và thủ tục kinh doanh
 • Thể hiện khả năng tư duy chiến lược
 • Tâm phân tích với khả năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng tổ chức và lãnh đạo
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Cử nhân / Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Tiếp thị, Tài chính hoặc một lĩnh vực liên quan; ThS / MA / MBA là một lợi thế.

Job Features

Số lượng2

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.