Nhân Viên Sáng tạo Ý tưởng

Posted 2 years ago

MÔ TẢ

  • Đưa ra giải pháp sáng tạo bao gồm định hướng nội dung, thông điệp và các hoạt động đến, dựa trên định hướng chiến lược đã được làm rõ.
  • Sáng tạo và phát triển các nhân vật hoạt hình và linh vật cho các chương trình, sản phẩm.
  • Thực hiện những việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc.

YÊU CẦU

  • Sử dụng thành thạo các phần mềm của Adobe: Ilustrator, Photoshop, Xd, Indesign, After Effects,..
  • Khả năng sáng tạo và tư duy tốt.
  • Gu thẩm mỹ đa dạng và cấp tiến.
  • Khả năng ngoại ngữ tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.