Giám Đốc CNTT (CTO)

Posted 3 years ago

MÔ TẢ:

 • Xây dựng chiến lược sử dụng các nguồn lực công nghệ của công ty.
 • Đảm bảo công nghệ được sử dụng hiệu quả, có lợi nhuận và an toàn.
 • Đánh giá và triển khai hệ thống và cơ sở hạ tầng mới.

TRÁCH NHIỆM:

 • Phát triển các khía cạnh kỹ thuật của chiến lược của công ty để đảm bảo sự phù hợp với các mục tiêu kinh doanh của công ty
 • Khám phá và triển khai các công nghệ mới mang lại lợi thế cạnh tranh
 • Bộ phận trợ giúp sử dụng công nghệ có lợi nhuận
 • Giám sát cơ sở hạ tầng hệ thống để đảm bảo chức năng và hiệu quả
 • Xây dựng quy trình bảo vệ dữ liệu và bảo đảm chất lượng
 • Giám sát KPI và ngân sách CNTT để đánh giá hiệu suất công nghệ
 • Sử dụng phản hồi của các bên liên quan để thông báo những cải tiến và điều chỉnh cần thiết cho công nghệ
 • Truyền đạt chiến lược công nghệ cho các đối tác và nhà đầu tư

Job Features

Số lượng2

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.