5B Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao Ward, District 1, HCM City

    (028) 3823 5962 – (028) 3823 5963

    (028) 3910 3289 – (028) 3910 5593