CÁT TIÊN SA VÀ NHỮNG MỐI QUAN HỆ, HỖ TRỢ, HỢP TÁC TỐT VỚI CÁC TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG LỚN TRÊN THẾ GIỚI

Cát Tiên Sa là đối tác chiến lược của NOVE HOLDING. NOVE HOLDING là tập đoàn Kinh tế số 1 tại Bulgaria, bao gồm hàng chục công ty thành viên và chiếm một thị phần to lớn trong nền kinh tế của Bulgaria ở nhiều lĩnh vực: Truyền thông – truyền hình; Tài chính và bảo hiểm; Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng; Sản xuất hàng loạt nhiều sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng; Du lịch và khách sạn; Công nghệ giải trí cá cược; Hàng không và vận tải hàng không. CATS là đại diện của của NOVE tại Việt Nam và đã cùng NOVE thành lập một số Công ty liên doanh hoạt động trong các lĩnh vực: truyền thông, đầu tư cơ sở hạ tầng…v..v…