HOAÏT ÑOÄNG COÄNG ÑOÀNG
CATS luôn hướng tới các hoạt động cộng đồng. Thường xuyên tổ chức các chương trình gây quỹ từ thiện cho các tổ chức xã hội như: Quỹ từ thiện Chung một tấm lòng của ĐTH TP.HCM; Quỹ Vừ A Dính của TW Đoàn TNCSHCM, Hội bảo trợ trẻ em nghèo và khuyết tật TP.HCM… Ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Cty Cát Tiên Sa hiện là phó chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi TP.HCM.
HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ TRẺ EM MỒ CÔI TP.HCM
CHUNG MỘT TẤM LÒNG CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP.HCM
Bản quyền © 2011 thuộc về công ty Cát Tiên Sa