Social Content Manager

CATS Advertising
Posted 3 weeks ago

MÔ TẢ:

  • Tạo nội dung và quản lý quy trình biên tập cho các kênh toàn cầu bao gồm mạng nội bộ của công ty và nền tảng truyền thông xã hội với sự nhấn mạnh mạnh vào việc mở rộng nội dung xã hội, phương thức phân phối và công cụ cộng tác.
  • Hỗ trợ quản lý nhiều chương trình và ứng dụng khách nội bộ theo yêu cầu.
  • Tham gia vào các sáng kiến nhóm lớn – chẳng hạn như các sự kiện của nhân viên và các cuộc họp lãnh đạo.
  • Thiết lập và báo cáo số liệu kênh và hiệu quả nội dung.

YÊU CẦU:

  • Khả năng sáng tạo.
  • Tư duy về content cập nhật và đúng xu thế.
  • Khả năng ngoại ngữ tốt là một lợi thế.
  • Đã từng có kinh nghiệm công tác tại các agency lớn.
Số lượng4
NỘP HỒ SƠ ONLINE
A valid phone number is required.
A valid email address is required.