Producer

CATS Productions
Posted 3 weeks ago

MÔ TẢ:

  • Trực tiếp quản lý toàn bộ quy trình sản xuất cho hàng loạt chương trình hàng ngày và hàng tuần.
  • Giám sát việc lập trình chương trình liên tục, tăng hiệu quả và hợp lý hóa quy trình sản xuất nội bộ, quy trình và xem xét lập trình nội dung mới.

YÊU CẦU:

  • Bản giới thiệu và / hoặc danh sách công việc đã từng tham gia và sản xuất.
  • Hồ sơ của bạn.
  • Thư giới thiệu. Chúng tôi nhận được rất nhiều ứng viên cho mỗi công việc. Điều gì khiến bạn tách biệt?
Số lượng5
NỘP HỒ SƠ ONLINE
A valid phone number is required.
A valid email address is required.