VEÀ CHUÙNG TOÂI
TỔ HỢP TRUYỀN THÔNG CÁT TIÊN SA BAO GỐM NHỮNG THÀNH VIÊN:
Công ty Cát Tiên Sa: Tổ chức sự kiện và các chương trình truyền hình
Công ty Cát Tiên Sa: Dịch vụ xây dựng thương hiệu, đầu tư và tư vấn
Công ty Cát Tiên Sa: Các dịch vụ quảng cáo
Hãng phim Cát Tiên Sa: Chuyên sản xuất phim nhựa và phim truyền hình
BAN LAÕNH ÑAÏO
TOÅ CHÖÙC ÑAÛNG - ÑOAØN THANH NIEÂN - COÂNG ÑOAØN
a. Tổ chức Đảng:
- Cát Tiên Sa có chi bộ Đảng gồm 17 đảng viên. Trong đó:
+ Bí thư Chi bộ Đảng: Đ/c Nguyễn Quang Minh
+ Phó bí thư: Đ/c Trương Thụy Tường Vy
+ Chi Ủy viên: Đ/c Vũ Thị Tuyết Vân
b. Đoàn Thanh Niên:
- Cát Tiên Sa hiện có hơn 30 đoàn viên. Là những thanh niên ưu tú, có chuyên môn tốt, phẩm chất tốt. Hằng năm, đoàn Thanh niên đều giới thiệu cho chi bộ những thanh niên ưu tú nhất để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
+ Bí thư Đoàn Thanh niên: Đ/c Trần Thị Thanh Nga
c. Công Đoàn:
- Tất cả các nhân viên Cát Tiên Sa đều là thành viên của Công đoàn, được đóng bảo hiểm xã hội y tế đầy đủ. Công đoàn Cty phối hợp với Đoàn Thanh Niên thường xuyên tổ chức những buổi vui chơi sinh hoạt cho anh chị em trong Cty nhằm thắt chặt tình đoàn kết và chia sẻ.
- Chủ tịch Công đoàn: Đ/c Vũ Thị Tuyết Vân
Bản quyền © 2011 thuộc về công ty Cát Tiên Sa